Zasady Wyzwań

I. Zasady wyzwania w Magicznej Kartce:
I. Challenges rules in Magiczna Kartka:

 1.  Praca musi być nowa i musi mieścić się temacie wyzwania, być liftem lub interpretacją mapki. Oczywiście zależy to od rodzaju wyzwania.
 2. Praca może mieć dowolną formę, tj, kartka, LO, pudełko, ramka, zakładka czy cokolwiek przyjdzie wam do głowy :)
 3. Wyjątkiem od tego punktu są wyzwania, których temat wskazuje na formę pracy.
 4. Praca MUSI być wykonana z użyciem produktów Magicznej Kartki. Dozwolone jest użycie innych produktów, ale produkty Magicznej Kartki muszą stanowić wyraźną i widoczną część pracy. Napiszcie w notce jakie papiery zostały przez Was wykorzystane.
 5.  Prace należy zgłaszać za pośrednictwem narzędzia umieszczonego na dole każdego posta z wyzwaniem (inlinkz).
 6. Nasz zespół wybierze zwycięską pracę i zwycięzca wyzwania otrzyma od nas banerek oraz bon na 30 zł na papiery Magicznej Kartki do wykorzystania w sklepie www.MagicznaKartka.pl (ważny miesiąc od otrzymania). Zwycięzca także zostanie zaproszony do goscinnego wystąpienia na naszym blogu.   1. Project must be new and must fit the topic challenge, could be a lift or interpretation of the sketch. It depends on the type of challenge.
 2. Project may be in any form - card, layout, box, frame, tag or whatever comes to your mind :)
 3. The exception to this point are the challenges which the subject indicates a form of work.
 4. Project MUST be made with products of Magiczna Kartka. It is allowed to use other products, but the products of Magiczna Kartka must be a clear and visible part of the job.
 5. Entries should be submitted via the linking tool at the bottom of each post challenge (inlinkz).
 6. Our tema would choose the winner of the challenge. The winner will receive a banner and a gift voucher for 30 pln for Magiczna Kartka's papers to the store www.Magicznakarka.pl. The winner will be invited also as the guest designer on our blog.


Uwaga: Prace muszą być nowe, nie publikowane przed ogłoszeniem wyzwania. 
Każda osoba może zgłosić dowolną ilość prac :)
Note: The project must be new, not published before the announcement of the challenge.
Any person may submit any number of works :)


oraz wersja męska :)

IV. Zasady wykorzystania wygranego bonu:
IV. Terms of use won voucher:

W celu zrealizowania bonu, wystarczy zarejestrować/zalogować się w naszym sklepie
i złożyć zamówienie, podając otrzymany od nas kod przy finalizacji zamówienia.
Koszty przesyłki zostają po stronie osoby zamawiającej.
W uwagach przy zamówieniu, należy napisać, że jest to zamówienie z wygranego wyzwania.
In order to implement the voucher, simply register/login in our store
and place an order, put the discount code while placing the order.
Shipping costs are on the side of the person who places the order.
In the notes when ordering, you write that it is the order of winning the challenge.

Uwaga:
- wygrane bony nie łączą się z innymi promocjami trwającymi w określonym okresie (np dni darmowej wysyłki, dostawa na koszt sprzedającego itd itp),
- wygrany bon jest ważny 1 miesiąc od daty wygrania wyzwania
Warning:
- Won vouchers can not be combined with other ongoing promotions within a specific period (ex. days free shipping, delivery at the expense of the seller, etc.)

- Won voucher is valid for 1 month from the date of winning challenges

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań, prosimy Państwa o kontakt pod adresem:
magicznakartka2019@gmail.com
If you have any additional questions, please contact us at:
magicznakartka2019@gmail.com

1 komentarz:

Dziękujemy za wszystkie Wasze komentarze :)